เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย หรือแปรรูปจำหน่าย รวมถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 15000 บาท

ที่อยู่

31/1 หมู่ที่ 2 ต.บ่อกระดาน อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี '7014

หจ.แปลงใหญ่ข้าวบ่อกระดาน ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน