เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อผลผลิตทางการเกษตรเพื่อจำหน่าย หรือแปรรูปจำหน่าย รวมถึงปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 9000 บาท

ที่อยู่

42/1 หมู่ที่ 13 ต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี '7014

หจ.แปลงใหญ่มะม่วงทุ่งหลวง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน