เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 250000 บาท

ที่อยู่

148 หมู่ที่ 8 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี '7015

หจ.แปลงใหญ่มันสำปะหลังจอมบึง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน