เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไม้ดอกไม้ประดับและการแปรรูป ทุนจดทะเบียน (บาท) 15000 บาท

ที่อยู่

98 หมู่ที่ 5 ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี '7012

หจ.แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ต.เขาชะงุ้ม ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน