เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

3/51 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ '6700

บจ.กระต่ายหรรษา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน