เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 4400 บาท

ที่อยู่

78/2 หมู่ที่ 9 ต.บ้านโตก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ '6700

บจ.แปลงใหญ่ข้าวบ้านวังจาน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน