เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบธุรกิจกู้ยืมเงิน ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีอื่นให้กับบุคคลทั่วไป ให้สินเชื่อที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000000 บาท

ที่อยู่

99 หมู่ที่ 9 ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ '6717

บจ.ทีอาร์อาร์ พิโก (ศรีเทพ) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน