เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย สถานทำการ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

22 หมู่ที่ 5 ต.นางั่ว อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ '6700

บจ.ธนวุฒิ 487 การโยธา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน