เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการป่าไม้ การทำไม้ และปลูกสวนป่า ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

125 หมู่ที่ 4 ต.สะเดาะพง อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ '6727

บจ.พี.เอ็น.อาร์ (2021) จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน