เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด ทำสวน ทำไร่ ทุนจดทะเบียน (บาท) 10800 บาท

ที่อยู่

36/1 หมู่ที่ 8 ต.บ้านโคก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ '6700

บจ.กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านหัวนา จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน