เกี่ยวกับบริษัท

การขายส่งวัตถุดิบทางการเกษตรและสัตว์มีชีวิตโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

151/12 หมู่ที่ 3 ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ '6711

บจ.ทิพย์วดี มีทรัพย์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน