เกี่ยวกับบริษัท

การขายส่งสินค้าในครัวเรือนอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

444/246 หมู่ที่ 2 ต.สะเดียง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ '6700

บจ.ปรีดา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน