เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อ ขายผักอินทรีย์ ทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000 บาท

ที่อยู่

68/1 หมู่ที่ 2 ต.ดงมูลเหล็ก อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ '6700

หจ.แปลงใหญ่ข้าวดงมูลเหล็ก เพชรบูรณ์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน