เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับซื้อสินค้าทางการเกษตร รวมทั้งทำการค้าขายพืชผลทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 6000 บาท

ที่อยู่

42/1 หมู่ที่ 3 ต.บุ่งน้ำเต้า อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ '6711

หจ.เกษตรแปลงใหญ่บุ่งน้ำเต้า ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน