เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่ว งา และผลิตผลทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 6000 บาท

ที่อยู่

23 หมู่ที่ 15 ต.ลาดแค อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ '6715

หจ.แปลงใหญ่มันสำปะหลัง ต.ลาดแค ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน