เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ ผลิต และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 100000 บาท

ที่อยู่

30 หมู่ที่ 3 ต.ศิลา อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ '6712

หจ.วิสาหกิจชุมชนข้าวโพดแปลงใหญ่ต.ศิลา ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน