เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ขาย และการขยายพันธุ์ไหม การผลิตไข่ไหม รังไหมดิบ ทุนจดทะเบียน (บาท) 70000 บาท

ที่อยู่

85 หมู่ที่ 7 ต.นาสนุ่น อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ '6717

หจ.เกษตรกรทำนา นาสนุ่น ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน