เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการทำนา ปลูกข้าว ค้าข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 50000 บาท

ที่อยู่

9/6 หมู่ที่ 5 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร '6622

บจ.ไทย ฟาร์มเมอร์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน