เกี่ยวกับบริษัท

ทำการประมูลเพื่อขายสินค้าตามวัตถุประสงค์ให้แก่ บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

16 หมู่ที่ 4 ต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร '6611

บจ.เกียรติยศ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน