เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการปลูกข้าวเจ้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 3500 บาท

ที่อยู่

110 หมู่บ้าน สระประทุม ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร '6622

บจ.แปลงใหญ่นาข้าววชิรบารมี จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน