เกี่ยวกับบริษัท

การปลูกข้าว ทุนจดทะเบียน (บาท) 4200 บาท

ที่อยู่

19/1 หมู่ที่ 8 ต.หนองโสน อ.สามง่าม จ.พิจิตร '6614

บจ.แปลงใหญ่ข้าวบ้านเพชรพิจิตร จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน