เกี่ยวกับบริษัท

การให้เช่า เครื่องจักรและอุปกรณ์ทางการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 10800 บาท

ที่อยู่

97 หมู่ที่ 5 ต.บางลาย อ.บึงนาราง จ.พิจิตร '6613

บจ.นาข้าวบ้านคลองข่อย จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน