เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการบริการให้เช่า วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเครื่องจักร ทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 13500 บาท

ที่อยู่

45 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์ประทับช้าง อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร '6619

บจ.ส้มโอโพธิ์ประทับช้าง จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน