เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการอัดฟางเตรียมดินในแปลงนา ทุนจดทะเบียน (บาท) 14700 บาท

ที่อยู่

98/4 หมู่ที่ 9 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร '6614

บจ.แปลงใหญ่ข้าวรังนก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน