เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้าเมล็ดพันธ์ต่างๆ และค้าปุ๋ย เคมีภัณฑ์ และยาปราบศัตรูพืช ทุนจดทะเบียน (บาท) 164500 บาท

ที่อยู่

77/1 หมู่ที่ 5 ต.ทับหมัน อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร '6611

บจ.แปลงใหญ่ข้าวชุมชน บ้านบึงประดู่ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน