เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบการทำนา ทำสวน ทำไร่ และค้าวัว ควาย และสัตว์เลี้ยงทางการเกษตรทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 30000 บาท

ที่อยู่

46/3 หมู่ที่ 11 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม จ.พิจิตร '6622

บจ.วิสาหกิจชุมชนผลิตข้าววังปลาทู จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน