เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการ จำหน่ายพันธุ์ข้าว เคมีเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 7800 บาท

ที่อยู่

112/3 หมู่ที่ 6 ต.วัดขวาง อ.โพทะเล จ.พิจิตร '6613

หจ.แปลงใหญ่ข้าว คลองส่งน้ำ ซี95 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน