เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม สมุนไพร สินค้าเบ็ดเตล็ด ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

88/88 หมู่ที่ 3 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

บจ.ทรัพย์โสภณ 4289 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน