เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเพาะพันธุ์สัตว์ ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ จำหน่ายในประเทศและต่างประเทศ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

39 หมู่ที่ 6 ต.ดงประคำ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก '6518

บจ.ปุญอฐิณัญ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน