เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง และจำหน่ายวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

201 หมู่ที่ 7 ต.มะต้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก '6518

บจ.สไมล์ ริช โฮม จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน