เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการคลีนิคเวชกรรม รวมทั้งจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกชนิด ทุนจดทะเบียน (บาท) 2000000 บาท

ที่อยู่

231/9 ถนนมิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

บจ.ดร.กร พิษณุโลก อินเตอร์เนชั่นเนล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน