เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

599/27 หมู่ที่ 4 ต.วัดโบสถ์ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก '6516

บจ.เทวสิริ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน