เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการซื้อขายยางพารา ทุนจดทะเบียน (บาท) 3000000 บาท

ที่อยู่

230 หมู่ที่ 9 ต.ป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก '6517

บจ.เอ ซี พารากรุ๊ป จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน