เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า จัดจำหน่าย และให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ด้านสุขภาพ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

221/4 หมู่ที่ 3 ต.พลายชุมพล อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

บจ.ยูแคร์ เมดิคอล จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน