เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ออกแบบ จำหน่าย จัดหา ให้เช่า ให้คำปรึกษา แนะนำ และพัฒนาเครื่องคอมพิวเตอร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

40/4 หมู่ที่ 4 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

บจ.กันตภณ 6556 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน