เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการค้า ขุด เจาะ ดูดบ่อทราย เพื่อจำหน่าย ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

11/1 หมู่ที่ 11 ต.บึงกอก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก '6514

บจ.ทราย ชัยประเสริฐ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน