เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิต ผลิตภัณฑ์ สินค้า อุปโภค บริโภค ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

356/3 ถนนไชยานุภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

บจ.รักษ์กัญ 420 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน