เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการสถานตรวจสภาพรถเอกชน ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

36/10 หมู่ที่ 11 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

หจ.บี.พี. รุ่งเรืองทรัพย์ ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน