เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์ อาคารที่พักอาศัย ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

125 หมู่ที่ 6 ต.วังพิกุล อ.วังทอง จ.พิษณุโลก '6513

หจ.บรรลือ ก่อสร้าง ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน