เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 500000 บาท

ที่อยู่

235/5 หมู่ที่ 6 ต.หัวรอ อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก '6500

หจ.ดีแอนด์แอล 82 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน