เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการนำเข้า จำหนาย เครื่องจักรการเกษตร ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

44/1 หมู่ที่ 8 ต.ดินทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก '6513

หจ.มาย อิเล็คทริค 2021 ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน