เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท พี.เอส.ซี เทรดดิ้ง แอนด์ ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 โดยกลุ่มวิศวกรไทยที่มีประสบการณ์จากหลายสาขา เช่น ทางด้านวิชาการ โรงงานอุตสาหกรรม และด้านพลังงาน ทั้งนี้เพื่อดำเนินกิจกรรมในด้านการผลิตเครื่องกำเนิดก๊าซโอโซน สำหรับอุตสาหกรรม เพื่อการอนุรักษ์พลังงานในระบบทำความเย็น การบำบัดน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า รวมถึงการบริการให้คำปรึกษาด้านอุปกรณ์และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า อันเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยทีมงานที่เป็นผู้เชียวชาญทั้งด้านพลังงานและเครื่องมือที่ทันสมัย

สวัสดิการ

- ประกันสังคม - ประกันอุบัติเหตุ - โบนัส -ชุดพนักงาน -เงินเดือนขึ้นทุกปี

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท พี.เอส.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด13/21 หมู่ 6 ถ.เชื่อมสัมพันธ์แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530เว็บไซต์: http://www.psc-groups.com/

บริษัท พี.เอส.ซี.เทรดดิ้งแอนด์ดีเวลล๊อปเม้นท์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน