เกี่ยวกับบริษัท

BERLI JUCKER FOODS LIMITED บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตขนมขบเคี้ยว มีความต้องการรับพนักงานเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทชั้นนำ ท่านพร้อมหรือยังที่จะมาร่วมกับเราในตำแหน่งดังต่อไปนี้ :

สวัสดิการ

1.กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5 % 2.โบนัสประจำปี 3.ประกันชีวิตกลุ่ม 4.ค่าอาหาร 15บาทต่อวัน 5.ค่ากะดึก 50 บาทต่อวัน 6.เบี้ยขยัน 300 ต่อเดือน และรอบไตรมาส 500 บาท 7.ลาพักร้อนเริ่มต้นจาก 10 วัน/ปี (เพิ่มขึ้นตามอายุงาน) 8.หยุดตามประเพณี (15 วัน/ปี) 9.การรักษาพยาบาลคุ้มครองถึงคู่สมรส และบุตร 10.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน 11.วัลการทำงานนาน 12.ทุนการศึกษาสำหรับบุตรพนักงาน

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด225/10 หมู่ 1ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ ฟู้ดส์ จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน