ที่อยู่

898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 14 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

02272 5555

บริษัทปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน