ที่อยู่

102 ถนนสุนทรโกษา แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จ.กรุงเทพมหานคร 10110

02240 3000-3

บริษัทล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน