ที่อยู่

898 ชั้น 5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จ.กรุงเทพมหานคร 10330

022631010-5

บริษัทอีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน