เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า หรือตัวแทนค้าต่างๆ ซึ่งทำการเกี่ยวกับสินค้า ทุนจดทะเบียน (บาท) 5000000 บาท

ที่อยู่

124 หมู่ที่ 6 ต.ปางหมู อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน '5800

บจ.ไทย เฮมพ์ ซีบีดี 2021 จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน