เกี่ยวกับบริษัท

เป็นผู้นำด้านการผลิตฝาปิดผนึกผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ อาหาร เครื่องดื่ม และยา

สวัสดิการ

ค่ารักษาพยาบาล ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินรางวัลประจำปี เงินรางวัลการมาทำงาน เงินรางวัลการมาทำงานเต็มสมบูรณ์ ทุนการศึกษาบุตร เงินช่วยเหลือค่าอัฐบริขาร เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพ เงินช่วยเหลือเมื่อครอบครัวพนักงานเสียชีวิต เครื่องแบบพนักงาน อาหารกลางวัน ห้องพยาบาล รถรับ-ส่ง ฯลฯ

ติดต่อ

ติดต่อบริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน)เลขที่ 5 ซ.รังสิต - นครนายก 46ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130เว็บไซต์: http://www.crownseal.co.th

บริษัท ฝาจีบ จำกัด (มหาชน) ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน