เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการโรงเรือนเลี้ยงสุกร รับจ้างฝากเลี้ยงสุกร สุกรหย่านม-ขุน ทำฟาร์มสุกร (หมู) ทุนจดทะเบียน (บาท) 1000000 บาท

ที่อยู่

174 หมู่ที่ 7 ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา '5614

บจ.เพิ่มทรัพย์ฟาร์ม สุกรขุน จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน