เกี่ยวกับบริษัท

ประกอบกิจการให้บริการกู้ยืมเงินและให้สิทธิ์สินเชื่อรายย่อย เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่ในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุนและธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ทุนจดทะเบียน (บาท) 10000000 บาท

ที่อยู่

405/7 ถนนพหลโยธิน ต.แม่ต๋ำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา '5600

บจ.สินธานีพะเยาพิโก จำกัด ยังไม่มีตำแหน่งงานในขณะนี้
หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน หางานทำ ตำแหน่งงาน